Site de psihologie

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane – posturi vacante – inspector de specialitate

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti,
str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării directe, pe perioadă nedeterminată:
  • 1 post –  inspector de specialitate gr. III – I – poziţia 29 din Statul de organizare ANITP,  prevăzut Serviciul Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • să fie absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă/absolvire/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţelor sociale/ ştiinţe umaniste şi arte (psihologie, sociologie, asistenţă socială);
  •  să fie absolvenţi de cursuri de specializare/perfecţionare în domeniu;
  • să deţină cunoştinţe de utilizare PC;
  • vechime în muncă: minim 6 luni;
  • vechime în specialitate: minim 6 luni.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă – 05 martie 2018;
  • interviul – 13 martie 2018.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială .

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne – http://www.mai.gov.ro/ , 28 decembrie 2017