Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – posturi vacante Constanţa – inspector de specialitate

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării directe, pe perioadă nedeterminată:
  • 1 post –  inspector de specialitate gr. III – I – poziţia 73 din Statul de organizare ANITP, prevăzut Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Constanţa.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • să fie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licenţă/absolvire/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul fundamental ştiinţe sociale, domeniul de licenţă asistenţă socială/sociologie/psihologie, specializarea asistenţă socială/ sociologie/ psihologie);
  • să fie absolvenţi de cursuri de specializare/perfecţionare în domeniu;
  • să deţină cunoştinţe de utilizare PC;
  • vechime în muncă: minim 6 luni;
  • vechime în specialitate: minim 6 luni.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă – 05 martie 2018;
  • interviul – 12 martie 2018.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială .

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne, 28 decembrie 2017

Posturi psiholog, clasificarea după județ