Agenția Națională Antidrog – posturi vacante, 18 iunie 2019

Agenția Națională Antidrog organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

 • 1 post de inspector de specialitate gradul III-I, la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog pentru Sectorul 3 București;
 • 1 post de inspector de specialitate gradul III-I, la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog pentru Sectorul 4 București;
 • 1 post de inspector de specialitate gradul III-I, la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog pentru Sectorul 6 București;
 • 1 post de inspector de specialitate gradul III-I, la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al județului Neamț.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 27 mai 2019;
 • proba scrisă – 18 iunie 2019;
 • interviu – 24 iunie 2019.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de inspector de specialitate:

 • absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau absolvenți de studii de studii universitare de licență ciclul I Bologna, în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință psihologic și științe comportamentale, diplomă de licență psihologic sau asimilată, potrivit legii;
 • să fie membrii ai Colegiului Psihologilor din România și în vederea exercitării atribuțiilor să dețină;
 • atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie aplicată în domeniul securității naționale” și atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie clinică”, avizate pe anul în curs;
 • vechime în muncă – minimum 6 luni;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne din București, Bd. Unirii nr. 37, bloc A 4, parter, sectorul 3, telefon 021/323.30.30, interior 21721, 21754.

Sursa:  Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 14 mai 2019

Accesați: Posturi psiholog (06-12 mai 2019)