Activitatea PFA-urilor va fi recunoscută drept vechime în muncă

Persoanelor fizice autorizate le va fi recunoscută perioada în care au desfășurat activități ca vechime în muncă, respectiv vechime în specialitate.

Activitățile economice desfășurate de persoana fizică în calitate de PFA, fără contract de muncă, vor constitui vechime în muncă și, după caz, vechime în specialitate, cu condiția ca veniturile să atingă, în medie lunară, nivelul salariului minim brut timp de un an, potrivit unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al Camerei Deputaților.

Proiectul, în forma finală adoptată de Parlament, introduce un nou articol în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale:  ”Perioada în care o persoană fizică autorizată desfășoară activități economice în temeiul prezentei ordonanțe de urgență constituie vechime în specialitate cu îndeplinirea următoarelor condiții:

  • a) activitatea economică pe care o desfășoară a produs venituri nete în anul supus recunoașterii vechimii a căror valoare este cel puțin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;
  • b) este înregistrată la registrul comerțului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se dorește recunoașterea vechimii”.

17 apr. 2022