Legislație, acte normative

Sumar de acte normative în domeniul psihologiei și conex

Documentele publicate în această rubrică au caracter informativ. Deși încercăm să  vă oferim versiuni actualizate ale legilor nu putem afirma că reușim întotdeauna acest lucru. Încercați să obțineți cea mai nouă versiune a documentelor din surse directe (Monitorul Oficial).

Hotărârea nr. 1 din 8 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România aprobat prin hotărârea convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018, Monitorul Oficial al României, nr. 400, partea I, Miercuri, 10 mai 2023

Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – “Din grijă pentru copii”, Monitorul Oficial al României, nr. 1137, partea I, Vineri, 25 noiembrie 2022

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr.12019, Monitorul Oficial al României, nr. 1104, partea I, Vineri, 19 noiembrie 2021

OMEC 4343/2020 norme aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor nart.7 alin.(11),art.561 și ale pct.61 din anexă la Legea educației nr.1/2011, privind violența psihologică bullying, 27 mai 2020

Ordinul ministerului Educației Naționale nr.4694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumul pentru educaţia timpurie, 3 august 2019

Ghid APA pentru tratamentul PTSD.pdf 2017

Codul deontologic al American Psychological Association, 2010, 2016

Norme de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.4872002 din 15.04.2016

Ordin nr.M.68 din 14 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, 14 iulie 2015

Ordinul 23 din 2015 privind activitatea de psihologie în MAI, 9 martie 2015

Hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare internă CPR, 13 mai 2013

Ghid de bune practici pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar

Decizia ANP nr 302 pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administrației penitenciare 04 ianuarie 2013

Codul de procedură disciplinară al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 7 decembrie 2012

Manualul Consilierului de Probațiune

Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 213/2004, 14 iulie 2005

Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființare, organizare și funcționare CPR, 27 mai 2004

Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 7 decembrie 2012