Academicus – platformă de cursuri online pentru formare profesională în psihologie

Un proiect extraordinar în beneficiul psihologilor și al tuturor celor care pot contribui la formarea continuă a acestora.

Academicus este o comunitate de învățare digitală, centrată pe ușurarea accesului psihologilor la cursuri de perfecționare creditate și la alte tipuri de formări.

academicus.ro