Academia Română – post vacant; dep.dos. 20.10.2023

Angajator: Academia Română

Post vacant: inspector de specialitate gradul IA ȋn cadrul Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de inspector de specialitate:

  • studii universitare de doctorat ȋntr-unul din domeniile: Filosofie, Psihologie, Științe ale educației, Teologie;
  • vechime în muncă/specialitate: minimum 10 ani vechime în muncă / min. 7 ani ȋn specialitate. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 30 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 06 noiembrie 2023. 

Telefon: 021.212.86.34

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://acad.ro/institutia/resurse_umane.html

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.