A XVIII-a Ediție a Conferinței Naționale de Psihologie Industrială și Organizațională „Horia D. Pitariu”

Formare profesională continuă: Conferința Națională de Psihologie Industrială și Organizațională „Horia D. Pitariu”, ediția a XVIII-a

Furnizor de formare profesională: Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională

Data: 24-26 mai 2018

Locație: Constanța

Informații suplimentare: http://conferinta.apio.ro/