Posturi ofiţer – Unitatea Militară 02510, Bucureşti – octombrie 2018

Unitatea Militară 02510, Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii vacante cu grad de ofiţer, specialitatea resurse umane, astfel:

  • 1 post – ofiţer – Biroul calitatea vieţii personalului în activitate din Secţia Calitatea Vieţii Personalului, la Unitatea Militară 02510E, Bucureşti;
  • 1 post – ofiţer – Biroul managementul problematicii de gen în Ministerul Apărării Naţionale, la Unitatea Militară 02510G, Bucureşti.

Nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiilor vacante:
• nivelul minim:
a. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (ciclul I Bologna), orice specialitate şi studii universitare de master (ciclul II Bologna) absolvite în unul din următoarele domenii: drept, sociologie, informaţii şi securitate naţională, ştiinţe militare, management-specializare program în domeniul resurselor umane şi psihologie,
b. studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din următoarele domenii: drept, sociologie, informaţii şi securitate naţională, ştiinţe militare, management- specializare program în domeniul resurselor umane şi psihologie.

Data limită de înscriere la concurs: 03.08.2018.

Dosarele de concurs se depun la sediul unităţii, Bucureşti, strada Izvor nr. 110, sectorul 5, telefon 021/4023400, int. 1011 – 568.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 21 iulie 2018