Post ofiţer – Unitatea Militară 02510, Bucureşti – august 2018

Unitatea Militară 02510, Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii vacante cu grad de ofiţer, specialitatea psihologie, astfel:

  • 1 post – ofiţer – Biroul managementul problematicii de gen în Ministerul Apărării Naționale, la Unitatea Militară 02510G.

Nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiei vacante:
• nivelul minim:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (ciclul I Bologna) în domeniul psihologiei și studii universitare de master (ciclul II Bologna);
  • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
  • atestat de liberă practică în una din specialitățile: psihogie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, psihologie clinică și psihoterapie (psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie), treapta de specializare – practicant în supervizare.

Data limită de înscriere la concurs: 10 august 2018.

Dosarele de concurs se depun la sediul unităţii, Bucureşti, strada Izvor nr. 110, sectorul 5, telefon 021/4023400, int. 1011 – 568.

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 752, partea a III-a, Vineri, 27 iulie 2018